NGUYÊN LIỆU THUỐC - công thức bí truyền hoàng cung

Toàn bộ các công thức của Tuệ Châu đều được kế thừa từ những bài thuốc và nguyên liệu bí truyền được sử dụng cho các bậc trâm anh thế phiệt từ các thời đại trước. Từ đó cho thấy sự cao quý trong từng công thức và sản phẩm của 1 Nhà thuốc Hoàng cung. 

Chứng nhận cam kết
Báo chí nói về chúng tôi